0

Polityka prywatności

POLITYKA PRYWATNOŚCI

sklepu internetowego szybkidrinkit.pl

 1. Stanisław Głowacz F.H.U. JMS niniejszym informuje Pana/Panią, że przetwarzane są Pana/Pani dane osobowe przekazane nam w związku z korzystaniem z naszych usług. Szczegóły znajdują się poniżej:
 2. Od dnia 25 maja 2018 roku w Polsce obowiązuje Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (czyli „RODO”).
 3. W trosce i z szacunkiem dla prawidłowego przetwarzania danych osobowych przedstawiamy naszą Politykę Prywatności.

ADMINISTRATOR DANYCH OSOBOWYCH

 1. Stanisław Głowacz działający pod firmą Stanisław Głowacz F.H.U. JMS z siedzibą w Krakowie, adres ul. Mrozowa 31, 31-752 Kraków, prowadzący działalność gospodarczą m. in. w zakresie sklepu internetowego Stanisław Głowacz F.H.U. JMS sklep.jmsglowacz.pl (pod marką handlową „JMS | Market”). 
 2. Administrator prowadzi operacje przetwarzania danych osobowych zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.
 3. Administrator posiada opracowany dokument pt. „Polityka Ochrony Danych Osobowych Stanisław Głowacz F.H.U. JMS”, a w sprawach ochrony danych osobowym można kontaktować się z Administratorem: mailowo na adres e-mail kontakt@szybkidrinkit.pl lub drogą pocztową na adres biura. W przypadku kontaktu telefonicznego z biurem w sprawie danych osobowych z którymkolwiek z pracowników biura nastąpi przekierowanie do osoby zajmującej się obsługą praw związanych z ochroną danych osobowych.

PROFILOWANIE DANYCH OSOBOWYCH

 1. Udostępnione dane, w przypadku wyrażenia stosownej zgody, przetwarzane będą  również w celach marketingowych. Cele te obejmują w szczególności przedstawianie ofert i promocji, Nigdy nie są jednak profilowane automatycznie i w żadnym przypadku nie wykorzystuje się mechanizmów do automatycznego podejmowania decyzji.

MOŻLIWOŚCI DOSTĘPU DO DANYCH OSOBOWYCH

 1. Dane osobowe mogą być udostępniane tylko zaufanym partnerom, będącym podwykonawcami naszych usług, czyli firmom współpracującym.
 2. Dane będą udostępniane również naszym partnerom uczestniczącym bezpośrednio w procesie obsługi sprzedaży, w tym naszym pracownikom i współpracownikom, dostawcom lub kurierom.
 3.  Ewentualny udział w procesie realizacji umowy lub zlecenia biorą tylko podmioty sprawdzone i wiarygodne (partnerzy Administratora dostarczający mu np. usługi księgowe, kadrowo-płacowe,
 4. Informatyczne którzy zapewniają nie mniejsze standardy ochrony danych osobowych).
 5. Pracownicy Administratora zaangażowani w proces realizacji umowy posiadają upoważnienia do przetwarzania danych osobowych i są zobowiązani do przestrzegania zasad ochrony danych osobowych.
 6. Dane osobowe mogą być także udostępniane organom państwowym np. policji - gdy instytucje te są upoważnione z mocy prawa do żądania danych. Dane osobowe w żadnym przypadku nie podlegają sprzedaży ani wymianie z innymi podmiotami. Dane przekazywane podmiotom zewnętrznym są używane tylko do świadczenia usług. Nie dochodzi do przekazywania ani dopuszczenia do przekazywania danych osobowych poza terytorium Europejskiego Obszaru Gospodarczego.
 7. Należy jednak wyjaśnić, że ponieważ korzysta się z usług Google, Pana / Pani dane mogą być przekazywane do Stanów Zjednoczonych Ameryki (USA) w zakresie ich przechowywania na serwerach. Google przystąpił do programu „Privacy Shield”, co stanowi rękojmię odpowiedniego poziomu ochrony danych osobowych wg standardów przewidzianych przez przepisy europejskie.
 8. W przypadku ewentualnego przekazania danych osobowych do państw trzecich podejmowane są niezbędne środki bezpieczeństwa powodujące, że przekazanie to będzie zgodne z obowiązującymi przepisami o ochronie danych.

PODSTAWY PRAWNE PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH
oraz okres ich przechowywania przez administratora

 1. W każdym przypadku przetwarzanie danych osobowych jest oparte na podstawie prawnej, na bazie obowiązujących przepisów. Jedną z podstaw stanowi konieczność przetwarzania danych do wykonania lub zawarcia umowy zawartej zgodnie z Regulaminem Sklepu Internetowego Stanisław Głowacz F.H.U. JMSsklep.jmsglowacz.pl (pod marką handlową „JMS | Market”)      
 2. W przypadku marketingu podstawą prawną jest dobrowolna zgoda.    
 3. W przypadku innych celów, podstawę prawną dla przetwarzania danych może stanowić  uzasadniony interes administratora danych.   
 4. Podstawę prawną przetwarzania danych osobowych w zależności od kategorii danych osobowych stanowi zatem (wg kategorii):
  1. wyrażona zgoda,
  2. przetwarzanie niezbędne do wykonania zamówienia/umowy/świadczenia usługi,
  3. przetwarzanie niezbędne do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez Administratora.
 5. Wedle ogólnych zasad w ramach świadczenia usług dane przetwarzane są tak długo, aż wygaśnie prawna potrzeba korzystania z nich np. w związku z wymaganiami dotyczącymi obsługi reklamacji, praw dotyczących przechowywania dokumentów finansowych i podatkowych itd.      
 6. Według zasad szczegółowych, dane pozyskane w związku z zamówieniem, a następnie zawarciem lub wykonaniem umowy będą przechowywane przez okres obowiązywania umowy, a po jego upływie przez okres niezbędny do:
  1. -obsługi zamówienia,
  2. wykonywania umowy,
  3. zabezpieczenia lub dochodzenia ewentualnych roszczeń przysługujących Administratorowi,
  4. wypełnienia obowiązku prawnego Administratora (np. wynikającego z przepisów podatkowych lub rachunkowych).

ZAKRES UŻYCIA DANYCH OSOBOWYCH ORAZ KATEGORIE PRZETWARZANYCH DANYCH

 1. Dane osobowe używane są do: zarządzania zakupami/zamówieniami dokonanymi online w celu przetwarzania tych zakupów/ zamówień; zwrotów; wysyłania powiadomień o statusie dostawy, zarządzania płatnościami. przetwarzania ewentualnych reklamacji i zgłoszeń gwarancyjnych dotyczących produktów; kontaktu z podmiotami zewnętrznymi, gdy kontakt jest konieczny i prawnie dopuszczalny. Dane osobowe pozwolą również na identyfikację i sprawdzenie czy podany wiek umożliwia zgodne z prawem zakupy online.    
 2. Będziemy przetwarzać następujące dane osobowe:
  1. dane kontaktowe, takie jak imię i nazwisko, adres (podany do wystawienia faktury oraz dostawy zamówienia), adres e-mail i numer telefonu oraz dane demograficzne do celów statystycznych obejmujące płeć,
  2. informacje na temat płatności i historię płatności,
  3. informacje na temat zamówień,
  4. identyfikator konta (jeżeli konto zostało utworzone).

PRAWA DOTYCZĄCE DANYCH OSOBOWYCH

 1. Jako Administrator informujemy, że w firmie Stanisław Głowacz F.H.U. JMS przysługują następujące prawa:      
  1. prawo dostępu do treści swoich danych osobowych,      
  2. prawo do sprostowania danych (jeżeli dane przetwarzane przez Administratora są nieprawidłowe lub niekompletne),       
  3. prawo do żądania od Administratora usunięcia danych (żądanie może być skuteczne, gdy nie ma podstaw do przetwarzania danych),     
  4. prawo do żądania od Administratora ograniczenia przetwarzania danych,  
  5. prawo do przenoszenia danych,     
  6. prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych,
  7. prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, w przypadku uznania, że przetwarzanie danych osobowych Państwa dotyczących narusza przepisy RODO,      
  8. prawo do cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych (bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano przed cofnięciem zgody).   
 2. Wyżej wymienione prawa można wykonywać między innymi przez kontakt z Administratorem: mailowo na adres e-mail kontakt@szybkidrinkit.pl lub drogą pocztową na adres biura. W przypadku kontaktu telefonicznego z biurem w sprawie danych osobowych z którymkolwiek z pracowników biura nastąpi przekierowanie do osoby zajmującej się obsługą praw związanych z ochroną danych osobowych.

BEZPIECZEŃSTWO TRANSAKCJI

 1. Bezpieczeństwem płatności kartami kredytowymi zajmuje się PayPro Spółka Akcyjna, 60-327 Poznań, ul. Kanclerska 15, NIP 779 236 98 87, REGON 301345068. System autoryzacji kart płatniczych oraz przelewów bankowych w PayPro S.A. (dalej: Przelewy24) zapewnia właściwy poziom bezpieczeństwa.       
 2. Poufność transakcji kartami zapewniana jest przez zastosowanie skutecznych zabezpieczeń transakcji - 3D Secure (Verified by VISA oraz MasterCard Secure Code), SSL 128 bitów (Secure Sockets Layer). System zapewnia wysokie bezpieczeństwo także dzięki rozwiązaniu, zgodnie z którym numery kart płatniczych nigdy nie trafiają do sklepu internetowego i nie podlegają przechowywaniu.      
 3. Numer karty zna tylko klient i jego bank. Bezpieczeństwo transakcji dokonywanych za pomocą przelewów bankowych jest zapewnianie przez zastosowanie 128 bitowego protokołu SSL, jak również przez procedury identyfikacji klienta w banku (login, hasło, hasło jednorazowe). W związku z dokonywaniem przelewu, bezpiecznie logowanie następuje na stronie banku klienta, a zatem informacje o profilu posiada tylko bank klienta.
 4. Pracownicy Administratora na żadnym etapie realizacji umowy nie dysponują informacjami związanymi z numerami kart kredytowych klientów oraz danymi z nimi związanymi.

INFORMACJA NA TEMAT PLIKÓW COOKIES ORAZ UŻYWANYCH PRZEZ NIE DANYCH

 1. Cookies to mały plik zapisywany na dysku komputera lub urządzenia mobilnego, a następnie, podczas kolejnych wizyt pobierany z niego. Korzystanie z usług sklepu internetowego obejmuje domyślnie zgodę na używanie plików cookies.  
 2. Trwałe pliki cookies są wykorzystywane do przechowywania informacji o preferowanej stronie startowej oraz przechowywania danych, po kliknięciu w opcję „OK, rozumiem”. Cookies mogą być też używane do zapisywania ulubionych produktów.      
 3. Pliki cookies pozwalają udostępniać preferencje użytkownika reklamodawcom, co umożliwia wyświetlanie lepiej dostosowanych reklam.
 4. Niektóre pliki cookies podmiotów zewnętrznych są dodawane przez usługi, które są dostępne na  stronie, ale znajdują się poza kontrolą Administratora  np. przez serwisy społecznościowe, takie jak Twitter, Facebook z powiązaniem  możliwości użytkownika do udostępniania treści w serwisach, których ikony są widoczne na stronie.     
 5. Używane mogą być również zewnętrzne pliki cookies, monitorujące, jak użytkownik korzysta z innych witryn - dzięki czemu mogą być udostępniane materiały marketingowe na innych stronach/w innych kanałach komunikacji.     
 6. Zalogowanie się na konto łączy identyfikator plków cookies z danymi osobowymi przesyłanymi i zbieranymi w związku z ruchem na stronie lub w związku z kontem.   
 7. Podstawą przetwarzania danych w ramach plików cookies jest uzasadniony interes Administratora, a łączenie plików cookies z danymi osobowymi występuje tylko po zalogowaniu się do konta.
 8. Przypominamy, że zgodnie z regulaminem utworzenie i korzystanie z konta jest bezpłatne. Do dokonania zakupu nie jest wymagane założenie konta przez Klienta ale w przypadku wypełnienia formularza jednorazowego zakupu (bez rejestracji konta) konieczne jest również podanie niezbędnych danych osobowych (nazwisko imię, adres dostawy, numer telefonu, adres e-mail).
 9. Przypominamy również, że podanie danych osobowych jest zawsze całkowicie dobrowolne, lecz niezbędne do dokonania zamówienia oraz ewentualnego późniejszego zawarcia i realizacji umowy.

Kontakt ze sklepem